Üretim Yönetimi (MES)

Üretim Yönetimi Sistemi - GFOS-Production

MES yani Manufacturing Execution Systems, üretim yönetimi sistemleri demektir. MES sistemi, siparişten başlayıp ürünün teslimine kadar geçen sürede, makine, malzeme ve insan kaynaklarının en verimli şekilde kullanılmasını sağlar. MES sistemi, güncel ve gerçek verileri kullanarak, üretim sırasında oluşabilecek her türlü aktiviteyi yönetir ve raporlar. Dahası, oluşabilecek her türlü aksaklıkla ilgili olarak, yönetimi bilgilendirir ve önlem alınabilmesine olanak verir. Sonuç ise verimli bir üretim ve sorunsuz bir akıştır.

Günümüzde rekabetin çok yoğun olduğu ve üretim maliyetlerinin rekabet gücünü belirleyen en önemli unsur olduğu bir ortamda, GFOS-MES yazılımı, firmalara pozitif fayda sağlamaktadır

Özellikleri

  • Sertifikalı olarak SAP uyumludur
  • Gerçek zamanlı olarak üretimin aşamalarını yönetir ve raporlar
  • Üretim yerinin verilerini toplar ve analizini yapar
  • Üretim Makinelerinin verilerini toplar ve analizini yapar
  • Kalite yönetimi yapar
  • Lojistik yönetimi yapar

Gereksinimler

  • Çalışma platformu Windows ve Unix olmalıdır
  • Veritabanı MSSQL yada Oracle olabilir