İşgücü Yönetimi

İşgücü Yönetim Sistemi - GFOS-Workforce

Çalışma hayatında oluşan yeni gelişmeler, yönetimleri yeni zorluklar içine çekmektedir. Bu zorluklar, kurum içinde görev yapan insan kaynağını en verimli şekilde kullanarak, müşterilere en mükemmel servisi sunmak ve en yüksek seviyede müşteri memnuniyeti yaratmaktır. Günümüzde personel maliyetleri firmaların kolayca altından kalkamadıkları bir maliyet kalemini oluşturmaktadır.

Gfos-Workforce sistemi, vardiya yada saat temelli çalışma sistemlerinin tümünü desteklemektedir. Personel ihtiyaç planlama modülü sayesinde, personelin bilgi ve yeterlilik düzeyi de gözönünde bulundurularak, kurum içi departmanların personel ihtiyaçlarının, en düşük maliyetle ve en optimum şekilde giderilmesini sağlanır. Böylece kurumlar her zaman, en doğru zamanda, en doğru yerde, en uygun personelin çalışmasını sağlamış olurlar.

Özellikleri

  • Sertifikalı olarak SAP ile uyumludur
  • Personel yönetimi yapar
  • Çalışma saatlerini ve düzenini kontrol eder
  • İşgücü planlaması yapar
  • Geçiş kontrol sistemlerini yönetir

Gereksinimler

  • Çalışma platformu Windows ve Unix olmalıdır
  • Veritabanı MSSQL yada Oracle olabilir